ACTE LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE

HOTĂRÂRILE AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

HOTĂRÂREA ANRE Nr. 751 din 12.12.2023 privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de Î.M. „Apă-Canal” Edineț

HOTĂRÂREA ANRE nr. 270 din 16.12.2015 cu privire la aprobarea Metodologiei privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

HOTĂRÂREA ANRE nr. 355 din 27.09.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

HOTĂRÂREA ANRE nr. 356 din 27.09.2019 Regulamentul-cadru cu privire la indicatorii de performanță al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

HOTĂRÂREA ANRE nr. 357 din 27.09.2019 Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare

HOTĂRÂREA ANRE nr. 358 din 27.09.2019 cu privire la aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

ANEXA la Caietul de sarcini-cadru aprobat prin HOTĂRÂREA ANRE nr. 358 din 27.09.2019

HOTĂRÂREA ANRE nr. 359 din 13.08.2021 cu privire la deversarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare

ANEXA la Contractul-cadru aprobat prin HOTĂRÂREA ANRE nr. 359 din 27.09.2019

HOTĂRÂRE nr. 416 din 21.09.2021 cu privire la achiziționarea, instalarea, întreținerea, reparația, înlocuirea și verificarea metrologică a contoarelor de apă la consumatorii casnici

HOTĂRÂREA ANRE nr. 489 din 20.12.2019 Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate

Scroll to Top