20 iunie 2020. Avarie pe sistemul de canalizare

În legătură cu situația creată (avarie pe sistemul de canalizare), Vă informăm că lucrările de reparație necesită o perioadă mai îndelungată de îndeplinire (4 – 5 zile). Sistarea livrării apei este necesară pentru a stopa devarsarile în sistemul de canalizare, ce ne dă posibilitatea îndeplinirii lucrărilor de reparație și prevenirea devarsarii apelor uzate în râu. În legătură cu necesitatea (În special starea de pandemie) vitală de folosire a apei, livrarea apei se va efectua conform unui grafic flexibil, în dependență de volumul apelor uzate deversate. Totodată, Vă informăm că în astfel regim de lucru, lucrările de reparație se pot prelungi cu min o zi. Vă rugăm să fiți atenți la deschiderea/închiderea robinetelor.

22 Noiembrie 2020 – s. Brinzeni

În urma avariei din seara zilei de 22 noiembrie  la apeductul magistral din extravilanul s. Brinzeni,  drept urmare a uzurii conductei de apeduct din beton armat cu diametrul de 630 mm,  lucratorii I.M Apa-Canal Edinet timp de doua zile de odihna 23 si 24 noiembrie 2019 au muncit la lichidarea avariei pentru a nu lasa doua orase Edinet si Cupcini fara apa pe timp de iarna.