Resurse

Resurse și documente pentru persoane fizice și juridice

Regulament

cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de c analizare Î.M.”Apă-Canal” Edineţ

Legea

Lege 303 cu privire la apă și canalizare

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRÂRE nr. 359

cu privire la deversarea apelor uzate

în sistemele publice de canalizare

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRÂRE nr. 416

cu privire la achiziționarea, instalarea, întreținerea, reparația, înlocuirea și verificarea metrologică

a contoarelor de apă la consumatorii casnici