Resurse

Resurse și documente pentru persoane fizice și juridice

Regulament

cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de c analizare Î.M.”Apă-Canal” Edineţ

Legea

Lege 303 cu privire la apă și canalizare