Intervenții pe sistemele inginerești

Cazurile de avariere

20 iunie 2020. Avarie pe sistemul de canalizare

În legătură cu situația creată (avarie pe sistemul de canalizare), Vă informăm că lucrările de reparație necesită o perioadă mai îndelungată de îndeplinire (4 - 5 zile). Sistarea livrării apei este necesară pentru a stopa devarsarile în sistemul de canalizare, ce ne dă posibilitatea îndeplinirii lucrărilor de reparație și prevenirea devarsarii apelor uzate în râu…

19 iunie 2020. Avarierea sistemului de canalizare în or. Edineț

Pe data de 19 iunie 2020 s-a avariat sistemul de evacuare a apelor uzate sub presiune cu diametrul 400 mm. Sectorul avariat se intersectează cu cablul electric subteran de tensiune înaltă (10 kV). Livrarea apei a fost sistată din cauza că volumul apelor uzate este imposibil de evacuat...

22 Noiembrie 2020 – s. Brinzeni

În urma avariei din seara zilei de 22 noiembrie la apeductul magistral din extravilanul s. Brinzeni, drept urmare a uzurii conductei de apeduct din beton armat cu diametrul de 630 mm, lucratorii I.M Apa-Canal Edinet timp de doua zile de odihna 23 si 24 noiembrie 2019 au muncit la lichidarea avariei pentru a nu lasa…