CERERI MODEL

pentru încheierea sau rezuluționarea contractelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare

PENTRU PROPRIETARII DE APARTAMENTE

Documente necesare la depunerea cererii pentru încheierea contractului (în original sau copii)

1. Actul de identitate a proprietarului;

2. Actul ce confirmă dreptul de proprietate şi/sau documentul care confirmă alt drept real asupra imobilului;

3. Buletinul de verificare metrologică de stat a contorului de apă (opțional).

PENTRU PROPRIETARII DE CASE INDIVIDUALE

Documente necesare la depunerea cererii pentru încheierea contractului (în original sau copii)

1. Actul de identitate a proprietarului;

2. Actul ce confirmă dreptul de proprietate şi/sau documentul care confirmă alt drept real asupra imobilului;

3. Buletinul de verificare metrologică de stat a contorului de apă (opțional).

PENTRU CONSUMATORI NONCASNICI

Documente necesare la depunerea cererii pentru încheierea contractului (în original sau copii)

1. Actul de identitate a proprietarului;

2. Actul ce confirmă dreptul de proprietate şi/sau documentul care confirmă alt drept real asupra imobilului;

3. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;

4. Decizia de înregistrate a persoanei juridice;

5. Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA.


Alte documente care se vor întocmi la încheierea contractului