ANUNȚ DE ACHIZIȚII PUBLICE (activ 13.10.2022 – 29.10.2022 ora 12.00)

 

Denumirea și adresa oficială a entității contractante

– Denumirea organizației: ÎM ”Apă-Canal Edineț”

– Adresa: mun. Edineţ, st. O. Cirimpei, 30 – MD-4601

– Telefon: 0 246 2 33 75

– E-mail: apacanaled@mail.ru

– Adresa de internet: https://aced.md

 

ANUNȚ DE ACHIZIȚII PUBLICE

 

Preambul

Prezentul Anunț de Achiziție Publică este o cerere de concurs, care face parte dintr-un proiect de ansamblu condus de Primăria municipiului Edineț și care vizează managementul modern al utilităților urbane și eficiența energetică. Acest anunț de participare, publicat de ÎM ”Apă-Canal Edineț” este în deplină conformitate cu acest proiect global.

Schimbările climatice, care provoacă, printre altele, deficitul de apă, promite situații mai dificile în viitorul apropiat, atât la nivel umanitar, cât și la nivel de sănătate sau agricultură. Criza globală și costurile exorbitante ale energiei nu fac decât să agraveze această situație.

Proiectul descris în acest anunț de contract este unul dintre cele mai importante repere. Acesta este începutul unui proiect mai amplu, care are ca scop reducerea drastică și durabilă a pierderilor de apă din rețeaua de alimentare cu apă a localităților deservite de companie pe termen lung. Toate acțiunile întreprinse vor optimiza utilizarea resurselor de apă prețioase și conservarea acestora.

 

Eligibilitate și propuneri din partea candidaților (general)

Solicitanții trebuie să dispună de cunoștințe excelente în domeniul gestiunii rețelelor de alimentare cu apă din Republica Moldova.

Cunoștințele suplimentare de către candidați cu privire la cele mai bune practici din lume despre apa care nu aduce venituri  – NRW (Non-Revenue Water) vor fi, de asemenea, foarte apreciate.

Solicitanții urmează să propună soluții în conformitate cu recomandările propuse de  – IWA (Asociația Internațională a Apei) despre NRW, în special, bazate pe implementarea și managementul zonelor măsurabile izolate  – DMA (District Matered Area).

Aceste soluții vor trebui să țină cont și de necesitatea unei integrări în mediul global Smart City (Smart City), planificat pentru implementare în municipiul Edineț.

Bugetul alocat pentru concursul dat nu cade sub incidență prevederilor Legii nr.74/2020.

Orice solicitări de informații suplimentare, tehnice sau de altă natură, pot fi transmise electronic la ÎM ”Apă-Canal Edineț”  în termen de până la data de 24.10.2022 ora 12.00 la următoarea adresă: apacanaled@mail.ru.

 

Scopul proiectului:

– Definirea unei strategii globale de reducere a NRW în rețeaua operată de ÎM ”Apă-Canal Edineț”.

– Identificarea elementelor specifice necesare completării unui caiet de sarcini pentru licitație  în scopul implementării unui DMA* de referință complet, axat pe reducerea NRW. (Acest DMA va servi ca model de referință pentru replicare în alte părți ale rețelei,dacă se obțin rezultate convingătoare)

(*) Perimetrul și dimensiunea DMA, precum și echipamentele și serviciile integrate asociate, trebuie să fie în concordanță cu bugetul, care urmează a fi alocate proiectului gestionat de ÎM ”Apă-Canal Edineț”.

 

Comunicare

Propunerile de participare la prezentul concurs urmează a fi transmise electronic până la data de 29.10.2022 ora 12.00 pe adresa electronică: apacanaled@mail.ru. Limba de comunicare – română.

Participanții la concurs în propunerea de participare vor relata informații care vizează

1.  Costul solicitat pentru executarea lucrării;
2. Termenul limită de livrare a rezultatelor așteptate;
3. Descrierea pașilor pentru atingerea scopului proiectului;
4. Extrasul din registrul ASP;
5. Alte informații relevante la proiect.

20 iunie 2020. Avarie pe sistemul de canalizare

În legătură cu situația creată (avarie pe sistemul de canalizare), Vă informăm că lucrările de reparație necesită o perioadă mai îndelungată de îndeplinire (4 – 5 zile). Sistarea livrării apei este necesară pentru a stopa devarsarile în sistemul de canalizare, ce ne dă posibilitatea îndeplinirii lucrărilor de reparație și prevenirea devarsarii apelor uzate în râu. În legătură cu necesitatea (În special starea de pandemie) vitală de folosire a apei, livrarea apei se va efectua conform unui grafic flexibil, în dependență de volumul apelor uzate deversate. Totodată, Vă informăm că în astfel regim de lucru, lucrările de reparație se pot prelungi cu min o zi. Vă rugăm să fiți atenți la deschiderea/închiderea robinetelor.

Igor Dodon a vizitat raionul Edineţ

Vizita de lucru la nordul Moldovei a Președintelui țării a continuat în raionul Edineț. Șeful statului împreună cu Nicolae Melnic, președintele raionului, au discutat cele mai actuale chestiuni legate de dezvoltarea regiunii, inclusiv despre construcția și reabilitarea drumurilor, infrastructura socială și agricultură.

Ulterior, ei au vizitat spitalul raional, unde, în momentul de față se tratează 50 de pacienți infectați cu COVID-19. În perioada epidemiei, în raionul Edineț s-au infectat 232 de persoane, dintre care 130 s-au vindecat, iar patru au decedat.

Președintele a adresat mulțumiri personalului instituției medicale pentru profesionalismul și dăruirea de sine de care dau dovadă în activitatea de zi cu zi, iar celor mai buni medici le-a înmînat Diploma de Onoare a Președintelui. De asemenea, Igor Dodon i-a informat despre inițiativa de majorare în anul curent a salariilor pentru toți lucrătorii medicali din țară.

În continuare,șeful statului a mers în vizită la Ivan Tomceac, veteran al Marelui Război pentru Apărarea Patriei, în vîrstă de 95 de ani. Domnul Tomceac a plecat pe front în anul 1944, a participat în luptele din Ungaria, unde a fost rănit de două ori. După război, a lucrat mai mulți ani în kolhoz. Igor Dodon i-a exprimat cuvinte de recunoștință pentru contribuția la Marea Victorie și i-a înmînat distincția supremă a Moldovei – Ordinul Republicii.

http://www.presedinte.md/rom/presa/igor-dodon-a-vizitat-raionul-edinet

Vizita de lucru la nordul Moldovei a Președintelui țării